1:a Sidan utan utebokning

Anmälningsinformation

Allmänna bestämmelser Spårvägens kursverksamhet  

Alla terminer i vår kursverksamhet, d v s, Minitennis, Tennisskola, Tävlingsgrupper och Vuxenträning är löpande. Det betyder att man är automatisk anmäld till nästkommande termin. Medlemskap krävs för alla aktiviteter som klubben anordnar. Skriftlig uppsägning skall göras om man inte har för avsikt att fortsätta.

 

Anmälan

Anmälan till klubbens kurser görs via vår kurssida på Matchi, välj där önskad kurs då sätts ni automatiskt upp på vår väntelista och blir kallad om plats finns eller uppstår.


Avanmälan

Sista dag för avanmälan;

  • 15 november inför vårterminen
  • 15 maj inför höstterminen

Inga muntliga uppsägningar till tränaren accepteras. Endast uppsägning via mail till tennishallen@sparvagens.tk

 

Om platsen inte är uppsagd förutsätts att eleven fortsätter träningen i kursverksamheten påföljande termin.

 

Sker uppsägning eller minskning av antalet träningstimmar efter den 15 maj för

höstterminen respektive efter 15 november för vårterminen tar klubben ut en administrativ avgift på 500:- pga omplanering av tennisskolans träningsgrupper och ombokning av banor.

 

Om uppsägningen sker efter det att terminen påbörjats utgår full avgift.

Slutar eleven på grund av skada eller annan sjukdom skall läkarintyg uppvisas. Återbetalning sker från och med den dag läkarintyg inlämnats till kansliet.

 

Är det utanför Spårvägens TK’s påverkan som gör att platsen inte kan utnyttjas av eleven så gäller full betalning för pågående termin.

 


Faktura

Faktura för tennisskolan skickas ut via mail gällande höstterminen i början av september med förfallodag 30 september och för vårterminen skickas fakturan ut i januari och har förfallodag 31 januari. Nya elever faktureras löpande med 10 dagar på fakturan.

 

På obetalda fakturor lägger klubben på lagstadgade påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor, det gäller fr o m den andra påminnelsen.

Om fakturorna förblir obetalda, trots påminnelser, kan detta medföra att fakturan överförs till Kronofogden och eleven blir avstängd från all träning i Spårvägens TK.

Om du önskar delbetala din faktura ska du maila in till tennishallen@sparvagens.tk  

och få detta bekräftat via mail. Fakturan kan endast delas upp på två betalningar och ska därefter vara betald i sin helhet.

 

Provspel

I samband med de öppna hus vi har kan man provträna och barn som börjar på vår Minitennis kan prova vid ett tillfälle. I alla andra fall tecknar man sig för en hel termin.

Om eleven inte önskar delta nästkommande termin gäller Spårvägens TK’s ovanstående avanmälningsrutiner.

Hoppar eleven av efter några lektioner gäller full betalning för den termin som pågår när man har tackat ja till platsen denna termin

 

 

Välkommen till Spårvägens Tennisklubb!

Styrelsen

 
Spårvägens TK
Box 6042
121 06  Johanneshov

 

hemsida         www.sparvagens.tk

e-post             tennishallen@sparvagens.tk

tel/teltid        08 6495025  må - fr  12 - 15

Medlemskap i Spårvägens TK

Vill du bli medlem i Spårvägens TK?

Läs mer»

Förmåner att bli medlem

Läs mer»

Lediga tider - inne

Sponsorer

Bli Sponsor!

Läs mer»

Ny Sponsor, Salvator Data AB

Våra sponsorer:

Ett snabbt & enkelt sätt att starta aktiebolag.

Spårvägens Tennisklubb
|
 Uppdaterad: 2019-01-17 |
|