1:a Sidan utan utebokning

Innehållsbeskrivning

Att lära sig att träna och förhålla sig till sin träning är det som styr inriktningen.Träning kan bedrivas på två banor med en tränare.
För att förstå vad det innebär att träna och utvecklas så har vi som hjälp frågeställningar som vi vill att barnen ska kunna svara ja på.

Som tidigare nämnts så vill vi lägga energi på det som vi kan påverka, här följer frågorna:

1. Kom jag bra förberedd till träning och match?

2. Skapade jag bra förutsättningar?

3. Gav jag allt, gjorde jag mitt yttersta?

4. Visade jag vinnarmentalitet?

5. Hade jag tålamod med de misstag som krävs för att utvecklas?

6. Var jag en bra Sportsman/kvinna, visade och uttryckte jag stöd till mina
klubbkamrater?

7. Tog jag ansvar för mitt agerande på och utanför banan, var jag ett bra
föredöme?

Klarar man att svara ja på ovanstående möjliggörs utveckling och balansen mellan krav och förmåga underlättas. Processmål som definierar ytterligare hur spelarna individuellt bör tänka och agera diskuteras vid samtal och kontinuerligt på träningarna.

Sponsorer

Bli Sponsor!

Läs mer»

Ny Sponsor, Salvator Data AB

Våra sponsorer:

Ett snabbt & enkelt sätt att starta aktiebolag.

Medlemskap i Spårvägens TK

Vill du bli medlem i Spårvägens TK?

Läs mer»

Förmåner att bli medlem

Läs mer»

Spårvägens Tennisklubb
|
 Uppdaterad: 2019-05-07 |
|