1:a Sidan utan utebokning

Utvecklingsgrupp - Start

Utvecklingsgrupp

Till Utvecklingsskolan kan spelare tas ut då de möter de uppsatta uttagningsfaktorer och kriterier som följer nedan.

* Ett visat starkt intresse för både träning och tävling.

* Ett bra kamratskap, stöttande beteende.

* Egna initiativ till träning utanför klubbens verksamhet.

* En god förmåga

* Potential, utvecklingsmöjligheter

Sponsorer

Bli Sponsor!

Läs mer»

Ny Sponsor, Salvator Data AB

Våra sponsorer:

Ett snabbt & enkelt sätt att starta aktiebolag.

Medlemskap i Spårvägens TK

Vill du bli medlem i Spårvägens TK?

Läs mer»

Förmåner att bli medlem

Läs mer»

Spårvägens Tennisklubb
|
 Uppdaterad: 2019-05-07 |
|